Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt|Tiếng Anh

Centre Point - Sai Gon

Toà nhà văn phòng CentrePoint là toà nhà văn phòng thương mại đầu tiên được phát triển và thiết kế. Được phát triển bởi nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, Công ty CP Đầu Tư Nguyên Vũ, tính độc đáo của thiết kế với tiêu chuẩn cao nhất cùng các tính năng thích ứng cao cấp quốc tế. Toà nhà bao gồm các hệ thống cao cấp có thể tiết kiệm tài chính cho quí công ty và cung cấp môi trường làm việc tiện lợi tối đa hoá hiệu quả sử dụng mặt bằng.

Vị trí chiến lược giữa khoảng cách của toà nhà và sân bay đã hình thành sự hấp dẫn toà nhà trở thành một tiêu chuẩn cả quốc tế và nôi địa.

Đây là sự lựa chọn lý tưởng của tòa nhà trung tâm điểm cho việc kinh doanh cần thiết.