Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt|Tiếng Anh

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyên Vũ
Số 106 Nguyễn Văn Trỗi,
Phường 8, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (+84 8) 3997 9898
Fax: (+84 8) 3997 9888
Refico
Tầng 15th, CentrePoint Building
106 Đường Nguyễn Văn Trỗi
Quận Phú Nhuận,
TP.Hồ Chí Minh , Việt Nam

Điện thoại:  (84 8) 39 979 210

Website: www.refico.com.vn
Email: leasing@centrepoint.com.vn