Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt|Tiếng Anh

CentrePoint được thiết kế riêng là tòa nhà văn phòng “thân thiện với môi trường”, đưa ra những chuẩn mực mới cho các tòa nhà văn phòng sạch và tiết kiệm năng lượng. Ngoài việc cung cấp nhiều lợi ích cho Quý khách thuê từ một tòa nhà tiêu chuẩn, CentrePoint còn là nơi:

  • đáp ứng được các chính sách của những tập đoàn đa quốc gia về trách nhiệm
    bảo vệ môi trường
  • giảm thiểu 20% khí CO2
  • tiết kiệm 30% năng lượng tiêu thụ
  • nâng cao điều kiện làm việc
  • tăng năng suất lao động của nhân viên

Chúng tôi mong muốn xây dựng Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.