Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt|Tiếng Anh

Diện tích văn phòng trống đa dạng từ 90 mét vuông đến 430 mét vuông cùng các điều khoản linh hoạt và phù hợp.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Hà Ngọc Thanh Trang
Điện thoại: 090 662 5762
Email: htrang@centrepoint.com.vn hoặc info@centrepoint.com.vn