Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt|Tiếng Anh

Tuyển dụng

Chúng tôi hoan nghênh tất cả các ứng viên năng động gia nhập vào công ty. Vui lòng gửi đơn xin việc kèm ảnh mới nhất đến Phòng Nhân Sự theo email bên dưới:

Bà Lê Thị Thanh Mai:lmai@centrepoint.com.vn